MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

Departamentul Comunicații, prescurtat COM, a luat ființă la începutul anului 1990, sub denumirea inițială de Catedra de Telecomunicații, alături de celelalte două catedre/departamente EA – Electronică Aplicată și MEO – Măsurări și Electronică Optică ale facultății de Electronică și Telecomunicații (ETc). Dacă departamentele EA și MEO au rezultat prin scindarea vechii catedre de Electronică și Măsurări, în cele două componente, Catedra de Telecomunicații a fost rezultatul fuziunii colectivelor de Televiziune (TV), Semnale, Circuite și Sisteme (SCS), Teoria Transmiterii Informației (TTI) și Tehnici Moderne de Comunicații (TMC). Pe 31 ianuarie 1990, membri noii catedre l-au ales pe dl. Șl. dr. ing. Marius Oteșteanu ca prin șef al Catedrei de Telecomunicații. Înființarea acestei catedre a avut un rol decisiv în configurarea noii secții de Telecomunicații, prin extinderea masivă și prin modernizarea planului de învățământ al vechii specializări de Telefonie-Telegrafie. Între profesorii care au contribuit la formarea Catedrei de Telecomunicații se regăsea dl. Profesor Corneliu Toma, devenit conducător de doctorat în același an 1990. Domnia sa a contribuit la dezvoltarea domeniului de Televiziune în anii `90, în perioada 1992-1997 fiind și directorul Colegiului Tehnic din cadrul UPT. Prin intermediul programului TEMPUS DRUM a propus și a contribuit la introducerea unei noi specializări în cadrul colegiului “Tehnologii Audio-Video și Multimedia”. A contribuit la dotarea unora dintre laboratoarele existente și la înființarea a trei noi laboratoare: Multimedia, Echipamente de studio, Producție Audio-Video.

Tradițiile și valențele Politehnicii timișorene de școală de elită se regăsesc cu prisosință la noua facultate de Electronică și Telecomunicații. Fapt dovedit și de studenții și absolvenții secției de Telecomunicații (denumită astăzi Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații). Sub îndrumarea cadrelor didactice ale colectivului de SCS, colectiv condus de dl. Profesor Ioan Naforniță, studenții facultății de Electronică și Telecomunicații (nu doar de la secția de Telecomunicații) au obținut de-a lungul timpului rezultate remarcabile la Concursul național Tudor Tănăsescu: Erno Schweter (premiul II în 1988 și premiul I în 1989), Marcel Gabrea (actualmente profesor la École de Technologie Supérieure Montreal, Canada premiul III 1988), Ciprian David – actualmente membru al departamentului Comunicații (premiul I în 1999 și premiul III în 2000), Mihai Pomârlan (premiul I în 2007), Alexandru Săucan (premiul I în 2010), Septimiu Lica – actualmente membru al departamentului Electronică Aplicată (premiul III în 2010 și 2011).

Între membrii Catedrei de Telecomunicații, primul titlu de doctor-inginer a fost obținut de dl Profesor Anton Policec în anul 1960 cu tema “Studiul amorsării descărcării de înaltă frecvență în vapori de apă la presiune redusă”, avându-l conducător științific pe dl. Profesor Alexandru Cișman. Dl. Profesor Anton Policec a condus Catedra de Telecomunicații între anii 1992 și 1996.

Începând cu 1996, vreme de 12 ani, Catedra de Telecomunicații a fost condusă de dl Profesor Ioan Naforniță, profesor emerit al UPT și membru al Academiei de științe tehnice a României (ASTR). Dl. Profesor Ioan Naforniță a făcut parte din cei douăzeci de colaboratori la efortul de realizare a primului RADAR românesc, așa cum o atestă cartea recent apărută „Radarul românesc. O istorie vie” având ca autor pe Col (R) Dr. ing. Anton MURARU. D-lui Profesor Ioan Naforniță i-au urmat, ca directori ai Catedrei de Telecomunicații, devenită între timp Departamentul de Comunicații, dl. Profesor Vasile Gui, între anii 2008-2012, dl. Profesor Alexandru Isar, 2012-2020, dl. Conferențiar Horia Balta, din ianuarie 2020.

Membri ai Departamentul de Comunicații au ocupat, de-a lungul timpului, funcții administrative la nivelul Facultății de Electronică și Telecomunicații sau al Universității Politehnica Timișoara: dl Profesor Marius Oteșteanu – secretar științific ETC (1992-1995), prodecan (2000-2001) și decan (2004-2012), prorector (2012-2020), dl Profesor Alexandru Isar – prodecan (2000-2004), dl Profesor Florin Alexa – secretar științific ETC (2004-2012), prodecan (2012-2016) și decan (2016-2020), dl Profesor Radu Vasiu - secretar științific UPT (2004-2012), președinte al Senatului UPT (2016-prezent).