MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering
Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr/Ex*
Anul I Sem. 2
6 Arhitectura reţelelor de calculatoare 2 0 2 0 4/D
2 Tehnica frecvenţelor înalte 2 1 1 0 4/E
3 Prelucrarea semnalelor 2 0 2 0 4/E
5 Programare orientată pe obiecte 2 0 2 0 4/E
             
Specializarea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Nr. crt. Disciplina C S L P Cr/Ex*
Anul III Sem. 5
2 Radiocomunicaţii 1 2 0 2 0 4/E
4 Teoria informaţiei şi a codării pentru telecomunicaţii 2 1 1 0 4/E
5 Comunicaţii de date 2 1 1 0 4/D
6 Circuite de telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
Anul III Sem. 6
2 Detecţie şi estimare în telecomunicaţii 2 0 1 1 4/D
3 Sisteme de televiziune 2 0 2 0 4/E
4 Transmisii telefonice 2 0 2 0 4/E
5 Sisteme de comutaţie digitală 2 0 2 0 4/E
6 Sisteme de gestiune a datelor 2 0 1 1 5/D
Anul IV Sem. 7
1 Testarea echipamentelor electronice pentru telecomunicaţii 2 0 2 0 4/E
2 Modelare şi simulare în telecomunicaţii 2 0 1 1 4/E
3 Software pentru telecomunicaţii 2 0 1 1 5/D
4 Radiocomunicaţii 2 2 0 2 0 4/D
5 Protocoale de comunicaţii 2 0 2 0 4/D
6 Tehnologii multimedia 2 0 2 0 4/D
7 Grafică computerizată 2 0 2 0 4/E
8 Reţele numerice integrate 2 0 2 0 4/E
9 Proiect de dezvoltare 0 0 0 2 4/D
Anul IV Sem. 8 (7 săptămâni + 7 săptămâni lucrare licenţă)
1

# Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
# Proiectare Zucken CR-5000
# Reţele metropolitane (LTE)
# Tehnologii Web 2.0
# Introducere în reţele optice WDM

2 1,6 1,4 0 3/E
2 Comunicaţii optice 3 0 3 0 3/E
3 Securitatea reţelelor 3 0 3 0 3/E
4 Producţie audio-video 3 0 3 0 3/E
5 Compresie audio-video 3 0 3 0 3/E
6 Optimizarea reţelelor 3 0 3 0 3/E
7 Comunicaţii mobile 3 0 3 0 3/E
8 Proiect de software pentru telecomunicaţii 0 0 0 2 3/D