MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

 

Centrul de Cercetari in Prelucrarea Inteligenta a Semnalelor (ISPRC)  

Centrul de Cercetari in Prelucrarea Inteligenta a Semnalelor (ISPRC), din cadrul Departamentului de Comunicatii, functioneaza din 1986 în predare, cercetare și publicarea rezultatelor. Cateva din preocuparile centrului sunt: Prelucrarea statistica a semnalelor, Prelucrarea semnalelor si a imaginilor, Radar, Aplicatii ale functiilor wavelet in electronica si telecomunicatii, Tehnici inteligente de prelucrare a semnalelor generate de sateliti, Big Data, Data mining, Reprezentări timp – frecvenţă, Masurari numerice, Comunicatii de date, Retele de calculatoare, Codarea canalului si a sursei, Teoria Informatiei. Aceste preocupari s-au materializat de-a lungul timpului in granturi internationale, finantate de AUPELF-UREF, ESA, dar si nationale, finantate de UEFISCDI s.a.

Direcţii de cercetare:

 • Prelucrarea adaptiva a semnalelor
 • Codare
 • Compresie
 • Transmisii de date
 • Reprezentari timp-frecventa
 • Teoria functiilor wavelet si aplicatii
 • Prelucrarea neliniara a semnalelor
 • Retele neuronale
 • Watermarking

Mai multe detalii https://com.upt.ro/isprc/

 

Centrul de Cercetari in Multimedia (CM)

In anul 2011, in urma unui proces de evaluare interna, s-a realizat acreditarea ca centru de cercetare al Universitatii Politehnica Timisoara, sub denumirea actuala de Centrul de cercetari in Multimedia. De-a lungul celor doua decenii de existenta, centrul si-a adus contributia in obtinerea unor rezultate notabile din punct de vedere stiintific si didactic: conducerea de teze de doctorat; sustinerea introducerii invatamantului de tip blended-learning pentru studentii Universitatii Politehnica Timisoara, in colaborare cu Centrul de e-Learning; coordonarea de proiecte Europene in domeniu, desfasurate in consortiu international; derularea unor proiecte Europene in domeniu, in calitate de coordonator al partenerului din Romania; coordonarea de proiecte nationale de cercetare, individuale sau in parteneriat; desfasurarea unor proiecte finantate din Fonduri Structurale Europene; publicarea de lucrari stiintifice.

In prezent, o mare parte din temele de cercetare abordate, precum si din aplicatiile realizate in cadrul specializarii, sunt legate de:

 • utilizarea tehnologiilor multimedia in domeniul educational, cu accent pe dezvoltarea platformelor de e-learning, a platformelor de tip MOOC si a unor unelte moderne de comunicare integrabile pe platformele electronice
 • utilizarea tehnologiilor de Realitate Virtuala si Realitate Augmentata in dezvoltarea de aplicatii mobile educationale, culturale sau de promovare a turismului
 • utilizarea conceptului de Date Deschise pentru realizarea de aplicatii interactive in domeniul Smart City (online si mobile)
 • promovarea si asigurarea suportului pentru dobandirea de Competente Digitale, in conformitate cu Cadrul European al Competentelor Digitale pentru Cetateni (DigComp 2.1)
 • promovarea tehnologiilor interactive in dezvoltarea de servicii legate de conceptul Industrie 4.0
 • dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, e-educatie, e-turism si culttura digitala
 • dezvoltarea Muzeului Tehnic Digital al UPT, prin dezvoltarea de aplicatii interactive care folosesc tehnologii VR/AR pentru promovarea premierelor tehnice ale UPT si ale Timisoarei in general.

Mai multe detalii https://cm.upt.ro