MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

Având în vedere:
- Vacantarea unora dintre pozițiile de membri în consiliile departamentelor, consiliile facultăților și în Senatul UPT;
- Situația excepțională generată de pandemie și restricțiile impuse în starea de alertă pentru combaterea infectării cu virusul Sars-COV-2.
Se dispune demararea alegerilor academice parțiale pentru pozițiile de membri în consiliile departamentelor, consiliile facultăților și în Senatul UPT. Prin excepție de la „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea proceselor de constituire a structurilor de conducere și de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere la nivelul UPT pentru legislatura 2020-2024”, aprobat prin HS 226 din 31.10.2019

Detalii privind modul de desfășurare aici.

 

Anexa 4. Cerere depunere candidatură MEMBRU ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Anexa 5. Cerere depunere candidatură MEMBRU ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA

Anexa 10. Cerere depunere candidatură MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

Lista electori

 

Candidaturi depuse (11.03.2022):

Prof.dr.ing. Florin ALEXA

Sl.dr.ing. Janos GAL