MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering
LEGISLATURA 2024-2029

 
 • REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea proceselor de constituire a structurilor de conducere și de alegere/desemnare a funcțiilor de conducere la nivelul UPT, pentru legislatura 2024-2029 (HS 161/16.11.2023)

 • Calendarul alegerilor academice din UPT pentru legislatura 2024-2029 (HS 155/02.11.2023)


MODELE:

 • I. FORMULARE CERERI de CANDIDATURĂ:

  • Rector al UPT (.doc)

  • Președinte al Senatului UPT (.doc)

  • Director de departament  (.doc)

  • Membru în Consiliul Departamentului/Consiliul Facultății/Senatul UPT (.doc)

 

 • II. FORMULARE UTILIZATE ÎN SECȚIILE DE VOT:

  • Proces verbal al adunării generale de alegeri (.doc)

  • Proces verbal de numărare a voturilor pentru alegerea Președintelui Senatului (doc)

  • Proces verbal de numărare a voturilor pentru alegerea directorului de departament (.doc);

  • Proces verbal de numărare a voturilor pentru alegerea membrilor în Consiliul departamentului (.doc);

  • Proces verbal de numărare a voturilor pentru alegerea reprezentanților departamentului în Senatul UPT (.doc);

  • Proces verbal de numărare a voturilor pentru alegerea membrilor în Consiliile facultăților (.doc)

  • Proces verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare organizate la nivelul UPT pt. alegerea Rectorului UPT (.doc)

  • Proces verbal secție - privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare organizate la nivelul UPT pt. alegerea Rectorului UPT (.doc)

  • Proces verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare organizate la nivelul UPT pt. alegerea Președintelui Senatului UPT (.doc)

    

INSTRUCȚIUNE - Alegere rector UPT

INSTRUCȚIUNE - Procesul electoral la nivelul departamentelor

 

******************************************

ALEGEREA RECTORULUI UPT - detalii
 
ALEGERI LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI :
Directori, membrii în Consiliile departamentelor, membrii în Consiliile facultăților, membrii în Senat - detalii

 
ALEGEREA PREȘEDINTELUI SENATULUI UPT - detalii