MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

Concursul pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT pentru perioada 2024-2028

 

 Candidaturi depuse

2 locuri alocate pentru Departamentul de Comunicații

 - Prof.dr.ing Corina NAFORNIȚĂ - CV, Grila

 - Conf.dr.ing Silviu VERT - CV, Grila

 - Sl.dr.ing Maria Kovaci - CV, Grila

 - Sl.dr.ing Ciprian ORHEI - CV, Grila

 - Sl.dr.ing Gordana BARB - CV, Grila