MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

ALEXA Florin, Prof. dr. ing.

 

 

 1. Anul angajării: 1990

Poziții deținute în departament și anii

 • asistent (1990 - 1997)
 • Şef lucrări (1997 - 2000)
 • Conferențiar (2000 - 2009)
 • Profesor (2009 - prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Florin ALEXA, Introducere în tehnica sunetului, Editura de Vest, Timișoara 2005
 • Eugen MARZA, Florin ALEXA, Călin SIMU, Radiocomunicații. Fundamente, Editura de Vest, Timișoara 2007
 • C. I. TOMA, Florin ALEXA, Radu VASIU, Principiile televiziunii analogice si digitale. Televiziunea analogica, Editura Politehnica, Timișoara
 • M. OTESTEANU, Florin ALEXA, Codruț IANAȘI, Sisteme de înregistrare Audio Video, Editura de Vest, Timișoara
 • M.OTESTEANU, Florin ALEXA, Proiectarea aplicațiilor în timp real cu procesorul de semnal TMS320C3xm Editura Orizonturi Universitare

 

 1. Lucrări științifice reprezentative
 • F. Alexa, V. Gui, Estimarea traiectoriei obiectelor în video secvențe, Revista de politica științe si scientometrie, Vol V Număr Special 2008, ISSN 1582-1218
 • F. Alexa, V. Gui, Planar Motion Estimation for Very Low Bit rate Image Transmission”, WSEAS Transaction on Signal Processing, Issue 1, vol.2, pag. 45-51, jan.2006, ISSN 1790-5022
 • Florin Alexa, Bogdan Brădeanu, Doru Vatau, MIMO Antenna System for LTE, 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Rome, ITALY, JUL 02-04, 2013
 • Alexa, F, Gui, V., Caleanu, C, Botoca, C, Lossless Data Compression using neural networks, The 7th WSEAS International Conference on  Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS'08) Tenerife, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008
 1. Anul înscrierii la doctorat: feb.1992, conducător prof. dr. ing. Corneliu TOMA, an acordare titlu de doctor: 1999.
 2. Invenții/realizări științifice remarcabile
 • Anul 2012 : METODĂ DE URMĂRIRE A DEGETELOR MÂINII ȘI MIJLOC DE COMUNICARE OM-CALCULATOR
 1. Laboratoare înființate
 • Tehnica sunetului
 1. Laboratoare cu dotări noi și restructurate
 • Radiocomunicații
 • Televiziune
 • Transmisiuni telefonice
 • Rețele numerice integrate
 • Tehnica frecvențelor înalte

 

 1. Direcții de cercetare introduse
 • Radiocomunicații – Antene
 • Prelucrări de imagini – compresia secvențelor de imagini
 1. Cursuri noi introduse
 • Tehnica sunetului
 • Rețele numerice integrate
 1. Contracte reprezentative
 • Granturi
  • Grant cercetare  A1/GR181/19.06.2006 Tema 1 CNCSIS 600, tip A, 2006 Tema 1/ CNCSIS 600, Estimarea traiectoriei obiectelor în videosecvențe,
  • Grant 931 IDEI, MODELAREA STATISTICĂ ȘI SEMANTICĂ IN ANALIZA SECVENȚELOR DE IMAGINI
 • Contracte cu terți
  • Dezvoltarea unui grup de antene X-POL pasive – contract de cercetare dezvoltare BCI3/2016 cu Kathrein Werke KG Germania
  • Infrastructure update for microwave laboratory and PCB prototyping laboratory – finanțare FLEX Foundation
 • Alte proiecte
  • Proiect de colaborare dintre University of Applied Science Karlsruhe și Universitatea Politehnica Timișoara, ProKaTim (Signal Processing Karlsruhe – Timișoara)

Fig. 5.46. Septembrie 2016 – participanții la proiectul ProKaTim
la finalul susținerii temelor dezvoltate

 • Electronics Summer University - proiectul finanțat prin Schema de Granturi Competitive pentru universități -  Programe de vară de tip Punte (SGCU-PV) din cadrul  proiectului  privind Învățământul Secundar (ROSE)


Fig. 5.47. Deschiderea scolii de vara ESU – august 2018

 • Tempus DÉCOR -  Development of Colleges in Romania, martie – mai 1995 la Stafford University.
  • Tempus DRUM – Development of Romanian Universities Multimedia, februarie – aprilie 1997 la University of Central Lancashire – Preston
  • Tempus TEMIS – Telematics and Multimedia within the Information Society, aprilie – mai 1999 la University of Central Lancashire - Preston.
  • CEEPUS CII-HU-0008-01-0607/ 2007 – Bratislava, Slovacia
 1. Recenzor pentru periodice și conferințe ISI
 • COMM16, COMM18, COMM20
 • ISETC08, 10, 12, 14, 16, 18, 20
 1. Organizator conferințe internaționale ISI
 • Technical Chair - ISETC08, ISETC 10, ISETC 12, ISETC 14, ISETC 16, ISETC 18, ISETC 20
 • Technical Chair – IWAT2020
 1. Activități administrative
 • Secretar științific ETC – 2008 -2012
 • Prodecan ETC – 2012 - 2016
 • Decan ETcTI – 2016 - 2020