MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

ERMALAI Iasmina – Leila, Șef de lucrări Dr. Ing.

 

 1. Anul angajării: Octombrie 2005 în cadrul Dep. Comunicații, Facultatea ETc

 2. Poziții deținute în departament:
 • Asistent cercetare / doctorand cu frecvență (2005 - 2009)
 • Asistent suplinitor (2009 - 2010)
 • Cercetător postdoctoral (2010 - 2013)
 • Asistent (2013 - 2016)
 • Șef de lucrări (2016 - prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Ermalai Iasmina, Informational Technologies in eLearning, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-8465-9448-3, 136 pag., 2011
 • Ermalai, Iasmina-Leila. Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale în procesul de eLearning. Politehnica, 2009. Teză susținută în Octombrie 2009, la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații
 • Florin Alexa, Iasmina Ermalai, Servicii electronice, U.T.Press, Cluj-Napoca, ISBN 978‐973‐662‐769‐9, 200 pag., 2013
 • Muguraș Mocofan, Radu Vasiu, Diana Andone, Iasmina Ermalai, Mihai Onița, Tehnici informaționale si de comunicare - avansați, Academiei Oamenilor de Știința din Romania, București, ISBN 978-606-8371-59-7, 82 pag., 2011
 1. Cărți în edituri din străinătate
 • Ermalai Iasmina, Informational Technologies in eLearning, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-8465-9448-3, 136 pagini
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Building a Module for Inserting Microformats into Moodle, Iasmina Ermalai, Bogdan Drăgulescu, Andrei Ternauciuc, Radu Vasiu, Advances in Electrical and Computer Engineering, Volume 13, Issue 3, Year 2013, On page(s): 23 - 26, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, Digital Object Identifier: 10.4316/AECE.2013.03004L2
 • Adding semantics to online learning environments, Ermalai Iasmina, Mocofan Muguraș, Onița Mihai, Vasiu Radu, 2009 5th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, pag. 569-574,2009
 1. Anul înscrierii la doctorat: 2005, conducător: Prof. Dr. Ing. Radu VASIU  , an acordare titlu de doctor:  2009.
 2. Contracte reprezentative
 • CNCSIS-TD - Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale in procesul de eLearning (2007-2008) – Coordonator grant
 • Membru într-o serie de granturi/contracte de cercetare naționale și internaționale (LLP project I2AGORA - International Internship AGORA, LLP Programme SKILL2E - Sustainable Know-How in Intercultural Learning in Student Placements and the Knowledge Transfer to Enterprises, ViCaDiS - Virtual Campus for Digital Students, Socrates Erasmus Curriculum Development: IMM – On-line International Master in Multimedia, Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivități” -eSTART)
 1. Specializări și colaborări științifice remarcabile
 • Programul postdoctoral Dezvoltarea și susținerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naționale de cercetare - dezvoltare - inovare 4D-POSTDOC (2010 - 2013)
 • Colaborare cu Universitatea din Girona, Departamentul de Agenți Inteligenți (Josep Lluís de la Rosa) – articolul: Analysis of the Benefits of Collective Learning through Question Answering, Iasmina-Leila Ermalai, Josep Lluís de la Rosa, Araceli Moreno, 4th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2012), Porto, Portugal, Aprilie 16-18, 2012, ISBN: 978-989-8565-06-8, pp. 331-335
 • Cursul de vară 13th European Agent Systems Summer School (http://eia.udg.edu/easss2011/index.php?content=home) din Girona, Spania (11-15 iulie 2011)
 1. Activități administrative
 • Secretar comisie licență ID (2014 - 2018)
 • Membru în comitetul de organizare ISETC (2010, 2012, 2014)