MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

ISAR Alexandru, Prof. Dr. Ing.

 

 1. Anul angajării: 1986, anul devenirii ș. l. 1990, conf. 1995, prof. 1999.
 2. Cărți reprezentative
 • Isar, I. Naforniță, Reprezentări timp-frecvență, Politehnica, 1998, 408 pagini, ISBN: 973-9389-11-2
 • Miranda Naforniță, Andrei Cubițchi, Alexandru Isar, Algorithmes et techniques de compresion, Orizonturi Universitare, Timișoara, ISBN 973-8391-38-5, 180 pag., 2002.
 • Alexandru Isar, Maria Kovaci, Securitatea rețelelor de calculatoare, Editura Politehnica, Timișoara, ISBN 978-606-554-414-7, 288 pagini, 2011.
 1. Cărți în edituri din străinătate
 • Isar Alexandru, Ioana Firoiu, Corina Naforniță, Sorin Moga, SONAR Images Denoising, chapter in Sonar Systems, InTech, Rijeka, Croația, ISBN 978-953-307-345-3, 400 pag., 2011, pp. 139-172,
 • Corina Naforniță, Isar Alexandru, Discrete Wavelet Transforms, chapter in Algorithms and Applications, InTech, Rijeka, Croația, ISBN 978-953-307-482-5, 300 pag., 2011, pp. 197-211.
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Borda, M.; Naforniță, I.; Isar, D.; Isar, A.; New instantaneous frequency estimation method based on image processing techniques, Journal of Electronic Imaging, April-June 2005, volume 14, Issue 2, 023013, ISSN 1017-9909, DOI: 1117/1.1901677,
 • Atto, A. M.; Pastor, D.; Isar, A., On the statistical decorrelation of the wavelet packet coefficients of a band-limited wide-sense stationary random process, Signal Processing, ELSEVIER SCIENCE BV, Amsterdam, Netherlands, ISSN 0165-1684, 2326, 2335, 16 pag., 2007, DOI: 10.1016/j.sigpro.2007.03.014,
 • Firoiu, I.; Naforniță, C.; Boucher J. –M.; Isar, A., Image Denoising Using a New Implementation of the Hyperanalytic Wavelet Transform, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, vol. 58, Issue 8, August 2009, pp. 2410-2416, DOI 10.1109/TIM.2009.2016375,
 • Firoiu, I.; Naforniță, C.; Isar, D.; Isar, A., Bayesian Hyperanalytic Denoising of SONAR Images, IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, ISSN 1545-598X, 1065, 1069, 5 pag., 2011, DOI: 10.1109/LGRS.2011.2155617,
 • Stolojescu, C.; Moga, S.; Lenca, P.; Isar, A.; WiMAX Traffic Analysis and Base Stations Classification in Terms of LRD, Journal Expert Systems, Wiley, vol. 30, Issue 4, September 2013, 285-293,
 • Isar, A.; Naforniță, C., On the statistical decorrelation of the 2D discrete wavelet transform coefficients of a wide sense stationary bivariate random process, Digital Signal Processing, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, ISSN 1051-2004, 105, 11 pag., 2014,
 • Isar, A.; Oltean, M.; Time-frequency localization as mother wavelet selecting criterion for wavelet modulation, Annals of Telecommunications, (February 2016), vol. 71, Issue 1-2,  pp. 35-46, DOI 10.1007/s12253-015-0478-3
 1. Anul înscrierii la doctorat 1990, conducător prof. dr. ing. Eugen Pop anul terminării tezei 1993.

 2. Anul obținerii conducerii de doctorat 2005, număr de doctori îndrumați 5, număr de doctoranzi în stagiu 2.

 

Fig. 5.50. Număr de doctori îndrumați: 5, printre care Prof. Dr. Ing. Corina Naforniță                 
Dr. Ing. Ioana Firoiu, Ș. l. dr. ing. Cristina Stolojescu Crișan

 1. Invenții
 • Isar, A., Isar, D., Metodă și dispozitiv de control automat al puterii debitate pe transductoarele de ultrasunete, Brevet de invenție 98708, 1987;
 • Isar, A., Isar, D., Dispozitiv de control automat al frecvenței generatoarelor de ultrasunete, Brevet de invenție 98707, 1987.
 1. Teorii științifice elaborate deosebite și anul
 • A Generalization of the Widrow’s Quantization Theorem, 2002;
 • The Reduction of Interference Terms in the Time-Frequency Plane, 2003;
 • Transformée en Ondelettes Discrète à Diversité Enrichie, 2004 ;
 • New instantaneous frequency estimation method based on image processing techniques, 2005;
 • Hyperanalytic Wavelet Transform, 2008;
 • Hyperanalytic Wavelet Packets, 2009;
 • A Wavelet Based Baseline Drift Correction Method for Fetal Magnetocardiograms, 2011;
 • WiMAX Traffic Analysis and Base Stations Classification in Terms of LRD, 2013;
 • Analog Frequency Tracking Filter, 2013;
 • Images compressive sensing reconstruction by inpainting, 2015;
 • Multilook SAR Image Enhancement Using the Dual Tree Complex Wavelet Transform, 2018;
 • A New Algorithm for Fractional Brownian Motion Processes Generation, 2018;
 • Aliasing Error Upper Bounds in Case of Digital Signals Uniform Sampling, 2019.
 1. Direcții de cercetare introduse
 • Reprezentări timp-frecvență,
 • Teoria funcțiilor wavelet.
 1. Cursuri noi introduse
 • Representations temps-fréquence,
 • Théorie des ondelettes,
 • Morphologie mathématique,
 • Estimation aveugle,
 • Securitatea rețelelor.
 1. Contracte reprezentative

Granturi internaționale

 • Isar, A., Naforniță, I., Botoca, C., Oteșteanu, M., Oltean, M., Débruitage des images SONAR en utilisant la théorie des ondelettes: applications aux systèmes d’aide à la decision pour la classification, Brâncuși 2005 - 2006, beneficiar Ministerul afacerilor Externe din Franța,
 • Isar, A., Naforniță, I., Câmpeanu, A., Naforniță, M., Oteșteanu, M., Gui, V., Naforniță, C., David, C., IMAGE FUSING TECHNIQUE (IMFUSING), nr. Grant 10031/02.08.2013, perioada de desfășurare 01.10. ‘14 – 30.03.’17, beneficiar Agenția Spațială Europeană,
 •   Isar, A., Naforniță, C., SY4SCI SYNERGY STUDY: OCEAN VIRTUAL LABORATORY, nr. Grant 4000112389/14/I-NB, perioada de desfășurare: 2014-2016, beneficiar Agenția Spațială Europeană.

        Fig. 5.51. a) În pauza training cursului organizat la Sopot.
b) În timpul training cursului organizat la Timișoara.

Granturi naționale

 • Isar, A., Naforniță I., Moga S., Naforniță C., Firoiu I., Stolojescu C., Mountasir J., Utilizarea teoriei funcțiilor wavelet la luarea deciziilor, grant IDEI, ID-930, 2009-2011.

Contracte cu terți

 • Isar, A., Naforniță, C., Baltă H., Oltean, M., Stolojescu, C., Reducerea interferentelor in tehnologia WiMAX, Alcatel-Lucent, filiala Timișoara, 2008.
 1. Proiecte de diplomă semnificative
 • Schmidt, G., Implementarea unui filtru cu urmărire folosind circuite cu capacități comutate, 1989,
 • Asztaloș, T., Sistem digital de măsurare a frecvenței instantanee, 1992,
 • Dumitraș, G., Compresia imaginilor cu funcții wavelet, 1995.
 1. Studenți de excepție
 • Marcel Gabrea, Professeur, Département de génie électrique, École de technologie supérieure, Montréal, Québec, Canada,
 • Sorin Moga, Maitre de conferences, DÉPARTEMENT LOGIQUE DES USAGES, DES SCIENCES SOCIALES ET DE L’INFORMATION, IMT Atlantique, Brest, France,
 • Corina Naforniță, Profesor, Departamentul Comunicații, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale,
 • Augustin Alexandru Săucan, Postdoctoral Research Associate, Laboratory for Information & Decision Systems, Massachusetts Institute of Technology, USA.