MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

OTEȘTEANU Marius, Prof. Dr. Ing.

 


 1. Anul angajării: 15.09.1982, la Catedra Electronică, Automatică și Măsurări
 • asistent (1982 – 1985)
 • șef de lucrări cu delegație (1985 – 1987)
 • șef de lucrări (1987 – 1991)
 • conferențiar (1991 – 1998)
 • profesor (1998 – prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • C.I. Toma, M. Oteșteanu, V. Gui, R. Vasiu: Televiziune. Înregistrarea magnetică și prelucrarea numerică a imaginilor, 300 pag., Litografia Institutului Politehnic Traian Vuia Timișoara, 1991
 • M. Oteșteanu, F. Alexa, C. Ianăși: Sisteme de înregistrare audio & video, ISBN 973-36-0296-5, 358 pag., Editura de Vest, Timișoara, 1997
 • M. Oteșteanu: Sisteme de transmisie și comutație, ISBN 973-8109-35-3, 95 pag., Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2001
 • M. Oteșteanu: Televiziune, ISBN 973-8109-47-7, 99 pag, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2001
 • M. Oteșteanu, F. Alexa: Proiectarea aplicațiilor în timp real cu procesorul de semnal TMS320C3x, ISBN 973-638-065-3, 109 pag., Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2003
 • M. Oteșteanu, F. Alexa, Cornel Balint: Telefonia numerică – Sistemul Alcatel 1000E10, ISBN 973-36-0396-1, 182 pag., Editura de Vest, Timișoara, 2004
 1. Cărți în edituri din străinătate
 • V.H. Muntean, M. Oteșteanu, G.M. Muntean: QoS-oriented Multimedia Delivery over 4G Wireless Networks, ISBN 978-3-8465-4591-1, 126 pag., Lambert Academic Publishing, Germania, 2011
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • H. Klepp, M. Oteșteanu, D. Stoiciu, A. Mihăescu, M. Petrică: Asupra comportării aparatelor de măsurat cu ac indicator pe un suport vibrant, Metrologia Aplicată, vol.23, nr.3, 1976
 • M. Oteșteanu, I. Jiveț: Impact of microprocessors on watthour-meter calibrating and testing methods and equipment, IMEKO 9th World Congress, Berlin (West), 1982
 • M. Oteșteanu: Teaching the TMS320C3x as Individual Projects, 1st European DSP Education and Research Conference, Paris, Franța, 1996 (Best paper)
 • M. Oteșteanu, D. Popa: Intelligent Control for Air Cushion Transporters, WSEAS Transactions on Systems, ISSN 1109-2777, issue 12, vol.4, 2005
 • M. Herrmann, M. Oteșteanu: A MAP estimator based on geometric Brownian motion for sample distances of laser triangulation data, Optics and Lasers in Engineering, ISSN 0143-8166, vol.86, Nov.2016 (factor de impact 4,27, Q1 – zona roșie)
 1. Anul înscrierii la doctorat: 1981, conducător prof. dr. ing. Eugen Pop, an acordare titlu de doctor: 1983.
 2. Anul obținerii conducerii de doctorat: 2005, număr de teze susținute: 8, nr. de doctoranzi în stagiu: 2.

 

 

 1. Invenții/realizări științifice remarcabile
 • Anul 1980: Brevet OSIM 75722 – Metodă și instalație de determinare a erorilor contoarelor de energie, autori M. Oteșteanu și I. Jiveț
 • Anul 1982:  4 brevete OSIM 78943, 78944, 78947, 79122 privind metode și aparate pentru determinarea, centralizarea, prelucrarea și afișarea erorilor contoarelor de energie, autor M. Oteșteanu
 • 1983: 2 brevete OSIM 82642, 83799 privind blocul de prelucrare și metodă de determinare a erorilor contoarelor de energie, autor M. Oteșteanu
 • 1984: Brevet OSIM 84059 – Bloc de achiziție și prelucrare a semnalelor de intrare pentru determinarea erorilor contoarelor de energie, autor M. Oteșteanu
 • 1987: Brevet OSIM 94537 – Instalație pentru microscop electronic cu baleiaj, autori C. Toma, V. Gui, M. Oteșteanu, I. Manolescu
 1. Laboratoare înființate
 • Laborator de Transmisii telefonice digitale, 1985, B213
 • Laborator de Comutație digitală Alcatel 1000E10, 1999, B221
 1. Direcții de cercetare introduse
 • Aplicații în timp real, realizate cu microsisteme și software dedicate, bazate pe microprocesoare (1979) sau procesoare numerice de semnal (1993)
 • Aplicații ale prelucrării numerice a imaginilor, în analiza imaginilor (1983), în vederea artificială pentru robotică (2005) și în recunoașterea formelor și mișcărilor (2006)
 • Codarea robustă și recunoașterea codurilor 2D, în mediu industrial (2008)
 • Rețele de comunicații 4G (2009) și 5G (2017)
 1. Cursuri noi introduse
 • Tehnici de înregistrare a informației, 1990, anul 5 Telecomunicații, anul 3 Colegiu 
 • Proiectul de Sisteme de transmisiuni multiple de realizare a unui terminal TDM, cu procesorul de semnal TMS320C3x, 1993, anul 4 Telecomunicații
 • Rețele moderne de comunicații, 1994, anul 6 studii aprofundate, și proiectul de utilizare a instrumentelor de documentare www pentru temele alese
 • Sisteme audio, radio, video, 1996, anul 4 Electronică Aplicată
 • Rețele numerice integrate, 2001, anul 4 Telecomunicații
 • Rețele de comunicații de date, voce și imagini, 2003, anul 1 master
 • Comunicații numerice, 2006, anul 1 master
 • Audio and Video Systems, 2008, anul 3 engleză
 • Digital Telephony, 2008, anul 3 engleză
 • Integrated Digital Networks, 2009, anul 4 engleză
 • Video Networks, 2011, anul 1 master
 1. Contracte reprezentative
 • Granturi
  • Cercetarea, proiectarea hardware și software, realizarea și testarea unui bloc electronic de comandă inteligentă pentru un sistem de transport pe pernă de aer, Finanțator CNCSIS 33501/2002, 33550/2003, 32940/2004
 • Contracte cu terți
  • Cercetări experimentale în vederea realizării unei instalații pentru etalonarea contoarelor de energie electrică, folosind microprocesoare, beneficiar IAEM Timișoara, contract 277 / 1979 (aparat atestat metrologic, utilizat în producție)
  • Instalație pentru extinderea posibilităților de interpretare a imaginilor obținute de la microscopul electronic tip JEM-JEOL 100 C, beneficiar Institutul de Cercetări Veterinare și Biopreparate Pasteur, București, contract 93 / 1983-1985 (model experimental)
  • Dezvoltarea sistemului de prelucrare de imagini și interfațarea la microcalculator, precum și acordarea de asistență tehnică la beneficiar pentru utilizarea instalației realizate, beneficiar Institutul de Cercetări Veterinare și Biopreparate Pasteur, București, contract 232 / 1985-1989 (instalație în exploatare la beneficiar
  • Rain Simulator Design for Study of Environmental Parameters’ Influence on Sensors Used an Automotive Industry, beneficiar Siemens VDO Automotive, contract 254/2005, 404/2006
 1. Diplomanzi de succes
 • Florin Petolea, absolvent 1992, angajat la Alcatel în 1992, Director general Alcatel-Lucent Romania 2012-2014, Director de strategie la Telekom România
 1. Specializări și colaborări științifice remarcabile
 • Procesoare numerice de semnal (DSP) la Centrul European de Instruire Texas Instruments, Freising, Germania, 1993 și 1994
 • Rețele informatice, la University of South-Carolina din Columbia, SC, SUA, 1995–1996
 • Prelucrarea semnalelor de bandă largă, la firma Spaceborne, Pasadena, CA, SUA, 1996
 • Înregistrarea semnalelor audio, video și multimedia la University of Central Lancashire, Preston, Anglia, 1997, Tempus DRUM, S-JEP-09838-95
 • Principiile învățământul deschis și la distanță la Oulu Institute of Technology, Finlanda, 1998, Tempus TEMIS, S-JEP-12086-97
 • Dezvoltarea de materiale didactice pentru învățământul la distanță la Institut Universitaire de Technologie, Nice, Franța, 2001, Tempus TEMIS, S-JEP-12086-97
 • Codarea robustă și recunoașterea codurilor matriciale, cu Fachhochschule Karlsruhe, Germania, 2008 – 2012
 1. Recenzor pentru periodice ISI
 2. Activități administrative
 • Șef de catedră Telecomunicații, 1990 – 1992
 • Secretar științific al Facultății ETc, 1992 – 1995
 • Prodecan al Facultății ETc, 2000 – 2001
 • Decan al Facultății ETc, 2004 – 2008, 2008 – 2012
 • Prorector al UPT, 2012 – 2016, 2016 – 2020