MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

GÁL János, Șef lucrări Dr. Ing.

 

 1. Anul angajării: 2001
 • preparator (2001- 2003)
 • asistent (2003 - 2011)
 • șef de lucrări (2011 – prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Andrei Câmpeanu, Gál János, Metode adaptive de prelucrare a semnalelor, Editura Politehnică Timișoara, 2009, ISBN: 978-973-625-605-9M2
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Câmpeanu, J. Gall, „Design of Active Filters Simulating Mesh Current Equation of LC Ladder Filters”, Proceedings of International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2005 July 2005, Iași Romania, pp. 335-338
 • Gal, J., Câmpeanu, A., Naforniță, I., „Estimation of Chirp Signals in Gaussian Noise by Kalman Filtering”, Proceedings of International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2007 July 2007, Iași Romania pp. 299-302.
 • Câmpeanu, A., Gal, J., „OTA-C Coupled-Biquad Filter Cells Implementation of LC Ladder Filter”, 30th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2007, Gliwice, Poland, 23-25. 05. 2007, pg.93-94
 • Gal J., Câmpeanu A., Naforniță I., „Identification of Polynomial Phase Signals by Extended Kalman Filtering”, Proceedings of EUSIPCO 2008, 16th European Signal Processing Conference organised by EURASIP, August 25-29, Lausanne, Switzerland, pp. 405-409
 • Câmpeanu, A., Gal, J., „Building Universal Current-mode Biquad Active Filters using CMOS Linear Transconductance Elements” 4th European Conference on Circuits and Systems for Communications (ECCSC08) July 10-11 2008 Politehnica University Bucharest Romania pag 63-67
 • János Gál, Andrei Câmpeanu, Ioan Naforniță, „Noncoherent Demodulation of Continuous Phase Modulation Signals using Extended Kalman Filtering”, OPTIM 2010 – 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, 20-22 mai 2010, pag. 65-68.
 • János Gál, Andrei Câmpeanu, Ioan Naforniță, „Kalman Noncoherent Detection of CPFSK Signal”, The 8th International Conference on Communication “COMM 2010”, 10-12 June 2010, București, pag. 65-68
 • Câmpeanu, J. Gál, “High-Order QAM Fast Carrier Synchronization by an Adaptive Decision-Directed EKF Algorithm”, 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2011, August 18-20, 2011
 1. Anul înscrierii la doctorat: 2002, conducător Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Naforniță, an acordare titlu de doctor:  2010.

  Fig. 5.49. Susținerea tezei de doctorat


 1. Cursuri noi introduse
 • Protocoale de Comunicații
 1. Contracte reprezentative
 • „Parteneriat național pentru implementarea proiectelor firme-facultăți în vederea tranziției de la școală la viața activă (PACT)” contract de finanțare nr. POSDRU 7/2.1/S/3, membru în cadrul proiect
 • „Contribuții privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicații”, CNCSIS, nr.189/09.10.2007, tip TD, cod-24, director de proiect

 

 1. Proiecte de diploma semnificative
 • Alexandra-Diana CABA, Metode de reducere PAPR în comunicații, disertație 2019
 • Cruceru Andreea, Convertor Gigabit Ethernet, licență 2018
 • Badea Claudiu, Performanțele DMVPN folosind OSPF și EIGRP, disertație 2016
 1. Diplomanzi de succes
 • Alin Nicolae Baltaru-Agud, Professional Services Lead at Oracle, Timișoara, Romania
 • Andrei Simonea, Team Leader la Continental Automotive Romania
 • Georgiana-Alina MAGU, Teaching Assistant, UPT, Dep. Comunicații
 1. Recenzor pentru periodice ISI
 • International Journal of Communication Systems
 • Telecommunications and Signal Processing
 1. Activități administrative
 • Secretar comisii licență și disertație
 • Membru comisie admitere ETc
 • Coordonări activități de practică pentru anul III
 • Membru în comisia de inventariere a departamentului
 • Membru în comisia de evaluare și asigurare a calității a facultății