MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

BOTOCA Corina, Conf. Dr. Ing.

 

 

 1. Anul angajării: 1988
 • asistent (1988 - 1996)
 • șef de lucrări (1996 - 2006)
 • conferențiar (2006 - prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Corina Botoca, Reseaux de neurones. Applications dans le traitement du signal, Editura Politehnica, Timișoara, ISBN 973-625-110-1, 200 pag., 2004
 • Corina Botoca, Georgeta Budura, Tehnici de prelucrare neliniară a semnalelor. Aplicații, Editura Politehnica, Timișoara, ISBN 973 - 625 – 292-2, 216 pag., 2007
 • Corina Botoca, Cristina Stolojescu, Selected Topics on Communication Engineering, Politehnica, Timișoara, ISBN 978-606-554-971-5, 236 pag., 2015
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Corina Botoca, Georgeta Budura, Nicolae Miclău, Nonlinear complex channel equalization using a radial basis function neural network, NEUREL 2004: SEVENTH SEMINAR ON NEURAL NETWORK APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING, PROCEEDINGS, IEEE, Belgrade, ISBN 0-7803-8547-0, SEP 23-25, 2004, 6 pag., 7th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL 2004), 2004, WOS:000227357000015
 • Corina Botoca, Georgeta Budura, Neural Symbol Decision Equalizer using Competitive Learning, WSEAS Transaction on SYSTEMS, Croația, ISSN 1109-2734, 829, 836, 2006
 • Botoca, C; Bardan, R; Botoca, M; Alexa, F, Organ Confinement of Prostate Cancer: Neural Networks Assisted Prediction, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCEMENTS OF MEDICINE AND HEALTH CARE THROUGH TECHNOLOGY, SPRINGER, Cluj Napoca, ISBN 978-3-642-04291-1, ISSN 1680-0737, SEP 23-26, 2009, 4 pag., International Conference on Advancements of Medicine and Health Care Through Technology, 2009, 10.1007/978-3-642-04292-8_63, WOS:000281139900063 
 • Botoca, C; Bardan, R; Botoca, M; Alexa, F, Prediction of Prostate Capsule Penetration using Neural Networks, , WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACAD AND SOC, Puerto de la Cruz, ISBN 978-960-474-144-1, DEC 14-16, 2009, 4 pag., 8th WSEAS International Conference on Computational Intelligence Man-Machine Systems and Cybernetics, 2009, WOS:000276622300017
 • Botoca, C; Pătrașcu, A, Channel Quality Prediction Using Neural Networks, 2012 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS, IEEE, Timișoara, ISBN 978-1-4673-1176-2, NOV 15-16, 2012, 4 pag., 10th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), 2012, WOS:000318702700046
 • C. Botoca, M. Botoca, Cellular neural network processing of CEUS examination. A pilot study, 2016 12th International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2016 - Conference Proceedings ,pp.209-312, October, 2016, 
 1. Anul înscrierii la doctorat: 1992 , conducător prof. dr. ing. Naforniță Ioan , an acordare titlu de doctor:1998
 2. Teorii științifice elaborate
 • 2003-2005 :  Contribuții în analiza unitară a fenomenelor neliniare ce apar în domeniul telecomunicațiilor, cu scopul identificării  și înlăturării efectelor nedorite. Dezvoltarea unor filtre neliniare bazate pe seriile Volterra și Wiener, precum și a unor filtre bazate pe rețele neuronale pe bază de funcții de tip radial .
 • 2006-2009: Aplicații ale rețelelor neuronale în diagnosticul si prognosticul adenocarcinomului de prostată, în prevenția, diagnosticul si tratamentul tumorilor renale si uroteliale. Experimentele au confirmat superioritatea netă a programelor implementate cu rețele neuronale în predicția și stadializarea cancerului de prostată, comparativ cu metodele statistice tradiționale. Acuratețea predicției a depășit valoarea de 95%, cu toate structurile si algoritmii propuși, ceea ce reprezintă o îmbunătățire cu 3% față de regresia logistică.
 • 2016: O nouă metodă de diagnostic diferențial al leziunilor hepatice focale utilizând rețele neuronale celulare, în vederea dezvoltării unei proceduri asistate de computer. Imaginile rezultate prin procesare cu rețele neuronale au avut o acuratețe suficientă pentru a permite diagnosticul diferențial între un hemangiom hepatic și carcinomul hepatocelular.
 1. Laboratoare înființate
 • Laborator B 712 - Data Communications
 • Laborator B219 -Selected Topics on Communications Networks
 1. Direcții de cercetare introduse
 • Aplicații ale rețelelor neuronale în medicină
 1. Cursuri noi introduse
 • Circuite de microunde 2003
 • Applications des reseaux de neurones 2006
 • Optimizarea Rețelelor 2008
 • Data Communications 2012
 • Selected Topics on Communications Networks 2015
 1. Contracte reprezentative
 •  Metode și tehnici neliniare în telecomunicații, 32940/2005-Act ad. Tema 6, CNCSIS, 2003-2005
 • Sistem bazat pe rețele neuronale pentru diagnosticul și prognosticul unor afecțiuni urologice, GR. 98 /11.06.2008 Tema 1 , CNCSIS, 2006-2009
 • Research on Emotional Facial Expression recognition in Complicated Environment, 651/19.01.2009, Program: PN II, CAPACITATI, Modul III, proiecte de cercetare bilaterale, România-China, 2009-2010
 1. Specializări și colaborări științifice remarcabile
 • 1994, 1995 specializare în Rețele Neuronale celulare la Analogic (Dual) and Neural Computing Laboratory", la "Computer and Automation Institute" al Academiei Maghiare de Științe
 • 2004, 2005 colaborare ENSTB Bretagne,  Franța
 1. Recenzor pentru periodice ISI
 • recenzor  WSEAS Transactions on Circuits and Systems , 2006- 2018
 • recenzor IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics and Systems 2014,2016,2020
 1. Distincții, medalii
 • Premiul de excelență ETC 2004, 2006
 1. Activități administrative
 • membru în consiliul profesoral 2012-2020
 • membru în consiliul departamentului din 2016-prezent
 • membră (2008-2009) și șef coordonator (2010-2014, 2014-prezent) al comisiei de asigurare a calității în Facultatea de Electronică și Telecomunicații
 • membru in comisia de elaborare a documentelor pentru acreditarea programului licența TST 2009, 
 • responsabil  al  programului de master CN, coordonator al comisiei de elaborare a documentelor pentru acreditarea programului CN 2011
 • membră în comisia de audit a practicii studenților UPT 2011
 • membră în comisia de audit calitatea învățământului UPT 2014 -prezent