MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

VASIU Radu Adrian, Prof. Dr. Ing.

 

 1. Anul angajării: 15.09.1987, Catedra Electronică Aplicată, Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara
 • asistent (1987 - 1990)
 • șef de lucrări (1990 – 1999)
 • conferențiar (1999 – 2002)
 • profesor (2002 – prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Radu Vasiu, Florin Alexa, Dan-Laurențiu Lacrămă, Electronică analogică. Îndrumător de lucrări de laborator, Centrul de Multiplicare UPT, 1994, 130 pag.
 • Corneliu I. Toma, Vasile Gui, Marius Oteșteanu, Radu Vasiu, Dispozitive si circuite electronice, vol. III - Amplificatoare si oscilatoare, Litografia IPTVT, 1987, 280 pag.
 • C.I. Toma, M. Oteșteanu, V. Gui, R. Vasiu: Televiziune. Înregistrarea magnetică și prelucrarea numerică a imaginilor, Centrul de Multiplicare UPT, 1991, 292 pag.
 • Radu Vasiu, Florin Alexa, Dan-Laurențiu Lacrămă, Electronică analogică. Îndrumător de lucrări de laborator, Centrul de Multiplicare UPT, 1994, 130 pag.
 • Zoran Bojkovic, Corneliu Toma, Vasile Gui, Radu Vasiu: Advanced Topics in Digital Image Compression, Editura Politehnica, Timișoara, 1997, 402 pag, ISBN: 973-97970-7-5
 • Radu Vasiu: Testarea echipamentelor electronice, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2001, 106 pagini, ISBN: 973-8109-38-8
 • Radu Vasiu: Compresie Audio-Video. Tehnici si aplicații, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2002, 272 pag, ISBN 973-8391-32-6
 • Corneliu I. Toma, Florin Alexa, Radu Vasiu: Principiile televiziunii analogice si digitale. Vol. 1 – Televiziune analogica, Editura Politehnica, Timișoara, 2006, 248 pagini, ISBN: 973-625-267-1, ISBN: 973-625-268-X
 • Radu Vasiu, Diana Andone (Ed.): ViCaDiS – Virtual Campus for Digital Students. Set of Guidelines, Editura Politehnica, Timișoara, 2009, 187 pages, ISBN 978-606-554-061-3
 • Muguraș Mocofan, Radu Vasiu, Diana Andone: Introducere in tehnologii multimedia, Editura Academiei Oamenilor de Știința din Romania, București, 2011, ISBN 978-606-8371-59-7, 75 pag.
 • Muguraș Mocofan, Radu Vasiu, Diana Andone, Iasmina Ermalai, Mihai Onița: Tehnici informaționale si de comunicare – avansați, Editura Academiei Oamenilor de Știința din Romania, București, 2011, ISBN 978-606-8371-58-0, 82 pag.
 • Diana Andone, Radu Vasiu, Iasmina Ermalai, Vlad Mihaescu, Silviu Vert, Bogdan Drăgulescu, Daniel Ivanc, Tehnologii Web 2.0, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2012, 275 pag, ISBN 978-973-662-770-5
 • Radu Vasiu, Diana Andone, Vlad Mihaescu, Radu Ticiu, Antreprenoriat si inovații digitale pentru mediul de afaceri, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2013, 177 pag, ISBN 978-973-662-894-8
 • Radu Vasiu, Silviu Vert, Sorin Nanu, Sustenabilitate si inovare in societate, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2013, 248 pag, ISBN 978-973-662-896-2
 • Diana Andone, Bogdan Drăgulescu, Radu Vasiu, E-Guvernare pentru cetățeni, Editura U.T. Press, Cluj-Napoca, 2013, 86 pag, ISBN 978-973-662-897-9
 1. Cărți în edituri din străinătate
 • Kinshuk, D. Sampson, M. Spector, P. Isaias, D. Ifenthaler, Radu Vasiu (Editors): Proceedings of the IADIS International Conference CELDA 2010 Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age, IADIS Press, Portugalia, 2010, 316 pages, ISBN 978-972-8939-28-1
 • J. Weghorn, P. Isaias, Radu Vasiu (Editors): Proceedings of the IADIS International Conference on Applied Computing 2010, IADIS Press, Portugalia, 2010, 296 pages, ISBN 978-972-8939-30-4
 • Radu Vasiu, Diana Andone, Ideas and Concepts of ViCaDiS – A Virtual Learning Environment for Digital Students, chapter in “Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age” (Eds. D. Ifenthaler, P. Isaias, M. Spector, Kinshuk, D. Sampson), pp. 359-376, Springer New York, USA, 2011, 398 pages, ISBN 978-1-4419-7611-6, reeditată 2014
 • Silviu Vert, Radu Vasiu, Integrating Linked Data in Mobile Augmented Reality Applications, chapter in “Communications in Computer and Information Science” vol. 465 - Information and Software Technologies (Eds. G. Dregvaite, R. Damasevicius), pp. 324–333, Springer International Publishing Switzerland, 2014, ISBN 978-3-319-11957-1
 • Radu Vasiu, Development of Smart City Applications Based on Open Data, chapter in "Open Data and Big Data - The Impact on Digital Society and Smart Cities", pp. 45-66, IAFES Publications, Viena, 2015, ISBN 978-3-9503983-1-1, 317 pag.
 • Radu Vasiu, Smart City - Smart Learning. Is there a Correlation?, chapter in "Smart Learning", pp. 17-24, IAFES Publications, Viena, 2016, ISBN 978-3-9503983-3-5, 127 pag
 • Diana Andone, Radu Vasiu, MOOCs in Higher Education - Flipped Classroom or A New Smart Learning Model?, chapter in "State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning" (eds. Y. Li, M. Chang, M. Kravcik, E. Popescu, R. Huang, Kinshuk, N-S Chen), pp. 303-307, series Lecture Notes in Educational Technology, ISBN 978-981-287-866-3, Springer Singapore, 2016, 503 pag
 • Radu Vasiu, Green ICT: A Real World Challenge for the Industry, chapter in "Aristotelian Thinking. Impact on the Technological Evolution and Social Progress", pp. 95-106, IAFES Publications, Viena, 2017, ISBN 978-3-9503983-3-2, 283 pages
 • Kinshuk, Demetrios Sampson, Radu Vasiu, Maiga Chang, Nian-Shing Chen, Ronghuai Huang (Editors): Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) 2017, IEEE Press, USA, ISBN 978-153863870-5, ISSN 2161-377X
 • Silviu Vert, Radu Vasiu, Augmented Reality lenses for Smart City data: The Case of Building Permits, chapter in "Recent Advances in Information Systems and Technologies" (eds. A. Rocha, A.M. Correia, H. Adeli, L.P. Reis, S. Constanzo), pp. 521-527, series Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 569, ISBN 978-3-319-56534-7, Springer Switzerland, 2017, 927 pag
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Diana Andone, Vlad Mihaescu, Radu Vasiu, Using MOOCs within Traditional Courses: Students' Perspective, Proceedings of E-Learn 2015: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2015, Kona, Hawaii, 19-22 October 2015, ISBN 978-1-939797-20-9, pp. 256-262
 • Vlad Mihaescu, Diana Andone, Radu Vasiu, An Analysis of Different MOOC Environments from the Students' Perspective, Proceedings of the Europeaqn MOOCs Stakeholders Summit on experiences and best practices in and around MOOCs (EMOOCS 2016), February 22-24, 2016, Graz, Austria, ISBN 978-373-923710-7, pp. 417-424, OUTSTANDING PAPER AWARD
 • Silviu Vert, Radu Vasiu, Data Profiling in a Mobile Touristic Augmented Reality Application for Smart Environments based on Linked Open Data, Interaction Design and Architectures Journal - IxD&A, ISSN 1826-9745, no. 31, 2016, pp. 43-58
 • Diana Andone, Radu Vasiu, Andrei Ternauciuc, UniCampus: the First Courses in a Romanian MOOC, 8th IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Athens, Greece, 25-28 April 2017, pp. 1210-1214, ISBN 978-1-5090-5467-1 (OUTSTANDING PERFORMANCE PAPER)
 • Diana Andone, Silviu Vert, Mark Frydenberg, Radu Vasiu, Open Virtual Reality Project to Improve Students' Skills, 18th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Mumbai, India, 9-13 July 2018, BEST PAPER AWARD (in the full paper category)Fig. 5.66. Premiere lucrare în cadrul 18th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)

 • Radu Vasiu, Diana Andone, An Analyze and Actions to Increase the Quality in STEM Higher Education, 9th IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC 2019), 16-17 March 2019, Princeton University, New Jersey, USA
 • Andrei Ternauciuc, Mihaescu Vlad, Radu Vasiu, Diana Andone, Integrating Open technologies in the Virtual Mobility Learning Hub, 19th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Maceio, Brazil, 15-18 July 2019, pp. 24-28, e-ISSN 2161-377X
 • Victor Holotescu, Radu Vasiu, Challenges and Emerging Solutions for Public Blockchains, BRAIN - Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience Journal, ISSN 2068-0473, e-ISSN 2067-3957, Vol. 11, issue 1, 2020, pp. 58-83
 1. Anul înscrierii la doctorat: 1991, conducător Prof. dr. ing. Corneliu Ioan Toma, an acordare titlu de doctor: 1998, cu stagiu de pregătire (9 luni) la University of Central Lancashire, Preston, UK.
 • Titlul tezei de doctorat: Study of the Compression Methods Used in Digital Image Processing and Transmission – Studiul metodelor de compresie utilizate în prelucrarea și transmiterea digitală a imaginilor, publicată în limba engleză și în limba română.
 1. Anul obținerii conducerii de doctorat: 2005, nr. de teze susținute și confirmate: 10, nr. de doctoranzi în stagiu: 8
 • Doctoranzii care au finalizat teza:
  • Marian Bucos: Dezvoltarea sistemelor informatice pentru e-learning si realizarea de organizații educaționale virtuale (2007, co-tutela cu prof. Toma Corneliu);
  • Iasmina Ermalai: Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale in procesul de eLearning (2009);
  • Cristian Țecu: Contribuții la utilizarea noilor tehnologii informaționale in diaporama digitala (2010);
  • Mihai Onița: Contribuții la utilizarea tehnologiilor video in învățământul electronic (2011, co-tutela cu prof. Toma Corneliu);
  • Andrei Ternauciuc: Contribuții la dezvoltarea uneltelor de comunicare in cadrul platformelor web educaționale (2011);
  • Bogdan Drăgulescu: Tehnologii Semantic Web în domeniul educațional (2012);
  • Andrei Marius Gabor: Baze de date multimedia (2014)
  • Sorin Alexandru Pețan: Sisteme multimedia interactive adaptive cu aplicații in e-learning, divertisment si formare profesionala (2014)
  • Silviu Vert: : Integrating Linked Open Data in Mobile Augmented Reality Applications (2015)
  • Vlad Mihăescu: The Development and Implementation of a MOOC Platform Model from a Technical and Educational Perspective (2015)Fig. 5.67. Susținere teze doctorat (C. Țecu, S. Vert, V. Mihăescu)

 • Participare ca referent oficial în 39 comisii de doctorat.
 • Membru în 12 comisii de evaluare a tezei de abilitare.
 1. Realizări științifice remarcabile
 • 2008-2013: președinte EATA (European Association for Telematics Applications)
 • 2013-prezent: președinte IAFeS (International Association for e-Science)