MASTER
Tehnologii Multimedia / Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
MASTER
Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii / Communications Networks Engineering

KOVACI Maria, Șef de lucrări Dr. Ing.

 

 1. Anul angajării: 1999

Poziții deținute în departament:

 • preparator (1999 - 2002)
 • asistent (2002 - 2013)
 • șef de lucrări (2013 - prezent)
 1. Cărți reprezentative
 • Kovaci Maria, "Contribuții la analiza și îmbunătățirea performanțelor turbo codurilor în canale cu fading plat", Politehnica, Timișoara, ISSN 1842-7014/ISBN 978-973-625-994-4, 158 pagini, 2009.
 • Alexandru Isar, Maria Kovaci, Securitatea rețelelor de calculatoare, Editura Politehnica, Timișoara, ISBN 978-606-554-414-7, 288 pagini, 2011.
 • Balta Horia, Kovaci Maria, Lucaciu Radu, Culegere de probleme Teoria informației și a codării, Artpres, Timișoara, ISBN: 978-973-108-467-1, 319 pagini, 2012.
 • Balta Horia, Kovaci Maria, Lucaciu Radu, Teoria informației și a codării teste grilă, Editura Politehnica, Timișoara, ISBN: 978-606-35-0119-7, 126 pag., 2016.
 1. Lucrări științifice reprezentative
 • Maria Kovaci, Horia Balta, Miranda Naforniță, "The Performance of Interleavers used in Turbo Codes", IEEE International Symposium SCS, ISSCS’2005, Iași, July, 14-15, 2005, pp. 363-366, ISBN:0-7803-9029-6, WOS:000231532900091.
 • Kovaci Maria, Balta Horia, "A study on turbo coded 16-QAM bit allocation in Rice flat fading channel", 10th International Conference on Future Networks and Communications (FNC) / 12th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC), 2015 Procedia Computer Science, Vol.56, 2015, pp.300-308, ISSN 1877-0509, WOS:000373734500041

 

 1. Anul înscrierii la doctorat: 2000, conducător: Prof. dr. ing. Miranda Naforniță , an acordare titlu de doctor:  2009 .
 2. Teorii științifice
 • Propunerea a două noi tipuri de interleaver-e: interleaver-ul bloc aleator în linie și interleaver-ul bloc cu linii aleatoare, în structura turbo codurilor.
 • Propunerea a trei metode de întrețesere care pot fi folosite în structura turbo codurilor multi-binare.
 1. Contracte reprezentative
 • Postdoctorat, finanțat prin grantul strategic POSDRU/159/1.5/S/137070 (2014) al Ministerului Educației Nationale din Romania și cofinanțat de European Social  Fund  Investing in People împreună cu Programul Sectorial Operational Human Resources Development 2007-2013.   
 1. Proiecte de diploma semnificative
 • Protocoale de rutare “Interior Gateway Protocols”, student Savastre Dorian, 2018.
 1. Distincții, medalii
 • 2005: Diplomă de excelență, din partea decanatului de Electronică și Telecomunicații.
 • 2013: Diplomă de excelență Award of Excellence la conferința IManE 2013.
 1. Recenzor pentru periodice ISI
 • Recenzor la reviste si conferințe:
  • 2010 - Referent științific, la Buletinul Științific UPT Timișoara, Seria Electronică și Telecomunicații;
  • 2006: Recenzor, la conferința: IEEE Vehicular Technology Conference, Fall 25-28 September 2006, Montreal Canada.
 • Recenzor la conferințe ISI:
  • 2007: Recenzor, la conferința: IEEE International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2007, Iași
  • 2017: Recenzor, la conferința: IEEE International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2017, Iași
  • 2018: Recenzor, la conferința: International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2018, Timișoara
  • 2019: Recenzor, la conferința: IEEE International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2019, Iași
  • 2020: Recenzor, la conferința: International Symposium on Electronics and Telecommunications, ISETC 2020, Timișoara
 • Recenzor la reviste ISI:
  • 2016: IEEE Acces
  • 2016: IEEE Communications Letters
  • 2016: IJEC-AEUE-International Journal of Electronics and Communications
 1. Activități administrative
 • 2004–2010; 2018; 2020: Membru în comitetul de organizare, al conferinței International Symposium of Electronics and Telecommunications, organizată de Facultatea de Electronică și Telecomunicații, din UPT Timișoara și IEEE Romania Section. Edițiile 2010, 2018 incluse în IEEE Xplore, SCOPUS, ISI Web of Knowledge.
 • 2014: Chairman la conferința International Symposium of Electronics and Telecommunications, organizată de Facultatea de Electronică și Telecomunicații, din UPT Timișoara, ISETC 2014.
 • 2015: Chairman la conferința FNC 2015.
 • 1999–2016: Secretar științific, Buletinul Științific al Universității Politehnica din Timișoara, secțiunea Electronică și Telecomunicații.
 • 2003–prezent: Membru în comisia de admitere pentru anul I, în UPT, la AC+ETC
 • 2009–prezent: Membru în comisia de admitere pentru Master, la ETC.
 • 2011–2016; 2019–prezent: întocmire orare la Masterele din departamentul de Comunicații.